Хандив өгөх-

Макка хүртэл Христ бол ашгийн төлөө байгууллага биш 501 (c) (3) юм. Оруулсан хувь нэмэр татвараас хасах Америкийн Нэгдсэн Улсад хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр.

Таны залбирал, бэлгүүд энэхүү үйлчлэлийг улам бүр өргөж, өдөр бүр дэлхий даяар Лалын шашин шүтэгчид болон Лалын шашинтнуудын амьдралд нөлөөлдөг. Таны өгсөн доллар бүр сайн мэдээг хүрээгүй газруудад хүргэх боломжийг олгодог.

Та бидэнтэй хамт дэлхийн хамгийн агуу эрдэнэсийг хуваалцах уу? Хэрэв та сонирхож байгаа бол санхүүгийн яамны түнш Маккатай хамт Христ хүртэл олон арга зам байдаг:

Аливаа асуудал, асуулт байвал бидэнтэй холбоо барина уу. 

Donate@MeccaToChrist.org
Донорын тусламж үйлчилгээний дуудлагын төв: +1(509)557-7272

 

Сүүлийн бичлэг