Эх зургийг харах

Др.Ахмед Жоктан Уэстландын MI-ийн Harvest Bible Church дээр номлож:
Түүний сургаалийг энэ линк дээр дарж сонсоорой