-ЭМЧЛЭЛИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО-

Эх зургийг харах

Макка-Христийн эрүүл мэндийн багууд Йемен, Ирак, Сири, Ливи дахь элэг нэгт лалын шашинтнууддаа бөмбөгдөж, шархадсан Лалын шашинтнуудад Есүс Христийн энэрэл, хайрыг харуулж байна.

Та эрүүл мэндийн мэргэжлийн хүн үү?
бидэнд и-мэйл
манай багуудын нэг болох Help@meccatochrist.org хаягаар нэгдэх 

 

 

Сүүлийн бичлэг