-СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ-

Эх зургийг харах

Mecca to Christ нь дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа лалын шашинтнуудад үйлчлэх өөрчлөлт, боломжийг эрэлхийлж, Бурханы Хаанчлалыг ахиулах илүү сайн арга замыг байнга эрэлхийлдэг тусгай судлаачдын багтай.

Сүүлийн бичлэг