Хосеа (Тунхаглалын цуврал тайлбар)

13,00 

Бошиглогч, биеэ үнэлэгч, Бурханы хайр найргүй хайр

Ангилал:

Тодорхойлолт

Хосеа ном бол Бурханыг бидэнд хайрласан гайхалтай хайрын түүх юм. Энэ бол бас авралын түүх юм. Бурхан Хосеаг дараа нь түүнд үнэнч бус эмэгтэйтэй гэрлэхийг хүссэн. Тэрбээр гэрлэлтээ Израильд зориулан сургамж болгон ашиглах ёстой байсан, учир нь тэд нүгэлд гүн автсан бөгөөд Бурханаас хол, хол байв. Хосеа Бурханы дүрд тоглох ёстой байв. Энэ ном бүхэлдээ Бурханыг биднийг, түүний хүмүүсийг хайрлах хайрын тухай үлгэр юм.

Дээд талд оч