-Аюулгүй дүрвэгч-

Эх зургийг харах

Хатуу яллагдагчаар татагдаж буй олон мусульман шашин шүтэгчид (МББ) улс орондоо аюулгүй орогнол хэрэгтэй. Христэд байгаа Мекка дахь бид Христ доторх ах эгч нараа эдгээр аюулгүй газарт аврах ажилд тусалж, Эзэнийхээ заавраар тэдэнд үйлчилдэг. Матай 25: 35 .

Хэрэв та манай Аюулгүй орогнолын яамаар дамжуулан Матай 25:35 -ыг дуулгавартай дагаж хайраа хуваалцахыг хүсч байвал бидэнд имэйлээр илгээнэ үү. Help@Meccatochrist.org.

Аюулгүй хоргодох газарт өг

Сүүлийн бичлэг